top of page

Wizyty umawiamy wyłącznie drogą telefoniczną.

 

Rejestracja  w języku polskim pod numerem telefonu:

0228-517826

w godzinach pracy gabinetu. 

Za usługi stomatologiczne pobieramy opłaty gotówką, bezpośrednio po wizycie.

Odwołanie wizyty:
Drogi pacjencie, jesli nie możesz stawić się na umówioną wizytę, zgodnie z holenderskim systemen, jesteś zobowiązany poinformować nas o tym drogą telefoniczną lub mailową:

  • minimum 24 godziny przed wyznaczonym terminem, w przypadku wizyty do 30 minut,

  • minimum 48 godzin przed wyznaczonym terminem przy dłuższych wizytach. 

W nie dotrzymania powyższych terminów obciążymy Cię kosztami umownymi w wysokości 30 euro za każde 15 minut wizyty. 

bottom of page