top of page

Privacyregeling en geheimhouding
Patiënten informatie word niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg

met de tandarts en met mede weten van de patiënt.

Alle informatie blijven binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet
worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan word er een machtigingsformulier voor het overdragen vaan een dossier ingevoeld en ondertekend.

bottom of page